ข้อความจากผู้บริหาร

เราให้บริการคุณภาพระดับญี่ปุ่นและ เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของ "อสังหาริมทรัพย์" ในกรุงเทพฯ

เราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาตลอด บริษัทของเรามีความคิดว่า “ที่อยู่อาศัย” คือรากฐานของการดำรงชีวิต

เรายึดมั่นในคำขวัญที่ว่า “คิดจากมุมมองของลูกค้า” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนการบริการที่ดีที่สุด ตามสไตล์ญี่ปุ่น เราได้ใช้ประสบการณ์จากการทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่สั่งสมมาเป็นสิบๆปี มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเมืองไทย และเราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าตอนนี้การบริการของเราจะดีขนาดไหน แต่เราไม่หยุดพัฒนาการบริการ เพื่อการบริการที่ดีที่สุด ตามสไตล์ญี่ปุ่น

สำหรับลูกค้าแล้ว การได้พักอาศัยอยู่ในคอนโดฯ หรือบ้านที่ดี จิตใจก็จะดีตามไปด้วย เพราะได้พักผ่อนเพียงพอ อะไรๆก็ดีตามไป ส่วนเจ้าของอสังหาฯที่ฝากทรัพย์สินอันมีค่าไว้กับเราก็เช่นกัน การได้ลูกค้าที่ดี ทรัพย์สินเราก็จะอยู่ดีอย่างยังยืน แถมมีรายได้เข้ามาตลอด “เจ้าของสบายใจ ลูกค้ามีความสุข” คือเป้าหมายหลักของการทำบริษัทของเรา บริษัท บางกอก เมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เราจะเป็นผู้บุกเบิกการบริการอสังหาริมทรัพย์สไตล์ใหม่

PAGE TOP