ประวัติบริษัท

 ชื่อบริษัท บริษัท บางกอก เมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
 ผู้บริหารระดับสูง ประธานฝ่ายบริหาร        :   นายโนบุยุกิ ทะมุระ
ประธานฝ่ายปฎิบัติการ   :   นายปฐมพงษ์ ชูขันธ์
ที่อยู่บริษัท 7/1 อาคารโอ๊คส์ ห้อง ซี3 ชั้น 3 ซอยอุดมสุข46 ถนนสุขุมวิท103  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 เบอร์โทร 02-077-5151
 เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น.
 วันหยุด หยุดทุกวันพุธ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต์ และ ปีใหม่
จดทะเบียนบริษัท กรกฎาคม 2560
 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
 จำนวนพนักงาน คนไทย 4 คน , คนญี่ปุ่น 1 คน
 เนื้อหาธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจตกแต่งภายใน
ธุรกิจบริการด้านไอที
ธุรกิจบริการ Website
 ธนาคารที่ติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-60120-42-1

เข้าถึงแผนที่

PAGE TOP